Contact

Secretariaat Nederlandse
Afdeling PIANC
Postbus 177
2600 MH Delft
tel.: 088 - 335 8536
e-mail: PIANC Nederland

Awards

PIANC looft periodiek een drietal prijzen uit: de PIANC De Paepe Willems Award voor jonge leden, de Working With Nature Award voor het milieuvriendelijk werken en de Jack Nichol Award voor een uitmuntend ontwerp van jachthavens. Zie hieronder voor details van deze drie PIANC Awards.


De Paepe-Willems Award

Jaarlijks looft PIANC een prijs van € 5000 uit voor een door een young professional geschreven artikel op het vakgebied van PIANC, genoemd naar twee voormalige presidenten van PIANC: Robert de Paepe en Gustave Willems. De winnaar krijgt bovendien een uitnodiging zijn paper te presenteren op de jaarvergadering van PIANC, waar ook ter wereld, waarbij reis- en verblijfskosten voor rekening van PIANC zijn. De beste Nederlandse deelnemer krijgt een aanmoedigingsprijs van € 1000. Belangrijker nog: een goede kans om je te profileren voor een internationaal forum.  

DPWA
Daan Jumelet ontvangt de cheque van 5000 uit handen van de jury-voorzitter. 

PIANC is een internationale organisatie op het gebied van scheepvaart, havens en vaarwegen. Wat we in Nederland de natte waterbouw noemen. Het interessegebied is breed: van vaarweginfrastructuur tot oever- en bodemverdediging, van baggeren tot dimensionering van kunstwerken en van terminalinrichting tot bijzondere scheepstypen. Milieu speelt een belangrijke rol, zo ook internationale samenwerking. Om een goede indruk te krijgen, kun je kijken op website www.pianc.org. De artikelen moeten interessant zijn voor de leden van PIANC. Dat zijn over het algemeen mensen met een brede belangstelling voor toepassing van de techniek. Het gaat niet om ingewikelde formules, maar om originele voorbeelden van practische toepassingen van wetenschap en techniek. Het moet nadrukkelijk een artikel zijn en geen boekwerk. De deelnamevoorwaarden zijn te vinden op de website van PIANC. In het kort samengevat komt het hier op neer:

-  een schrijver jonger dan 40 jaar
-  op het interessegebied van PIANC
-  niet langer dan 8000 woorden of 20 pagina’s
-  geschreven in het Engels
-  ingediend voor 31 augustus
-  voldoen aan de deelnamevoorwaarden

Het artikel wordt beoordeeld door een vakjury. De winnaar krijgt een uitnodiging zijn artikel te presenteren op de eerstvolgende Annual General Assembly van PIANC, die in de regel in mei plaats vindt. Bij die gelegenheid is ook de prijsuitreiking. Het winnende artikel wordt bovendien gepubliceerd op de website van PIANC en geeft de schrijver zo internationale bekendheid. Ook andere artikelen kunnen naar het oordeel van de jury voor publicatie in aanmerking komen. De jury baseert zijn oordeel op vier criteria:

-  het waardeoordeel van de beoordelaars
-  de bijdrage van het artikel aan de vakkennis
-  de originaliteit van het materiaal
-  de wijze van schrijven: duidelijk, logisch, makkelijk te volgen  

In april 2012 won Daan Jumelet de Paepe Williams Award. Hij mocht zijn paper presenteren op de PIANC jaarvergadering in Valencia. Thijs de Boer werd tweede en kreeg de Nederlandse promotieprijs ter waarde van € 1000. Eerdere Nederlandse winnaars waren: Richard Savenije (1996), Alfred Roubos (2007) en Yvonne van Kruchten (2009).


Working with Nature

Working with Nature is an international initiative of PIANC to promote a proactive, integrated approach to sustainable navigation infrastructure projects. Since 2008, numerous navigation infrastructure projects around the world have been developed using elements of the ‘Working with Nature’ philosophy. PIANC is now keen to recognise these projects by awarding a Certificate of Recognition. 
If you are responsible for or involved in an ‘environmentally-ambitious’ navigation infrastructure project, your project may be eligible for a ‘Working with Nature’ Certificate of Recognition. In addition, a new, prestigious ‘Working with Nature’ Award will be presented to a single winner every four years.
All projects submitted for the full ‘Working with Nature’ Certificate of Recognition will also be considered as entries for the four-yearly ‘Working with Nature’ Award. The winners will be presented at PIANC's next International Congress. 
Interested? Then why not visit our Working with Nature pages and submit your project to our panel of experts today! 


Jack Nichol Award

Jack Nichol was een prominent PIANC-lid, maar voor alles een fameus jachthavenontwerper. Naar hem is de prijs genoemd, die de Recreational Navigation Commission jaarlijks toewijst voor een uitmuntend jachthavenontwerp. De prijs bestaat uit een fraaie plaquette, maar belangrijker is natuurlijk het prestige wat voor ontwerper en eigenaar op hun jachthaven uitstraalt.
Klik hier voor de regels voor de  Jack Nichol Award.