Contact

Secretariaat Nederlandse
Afdeling PIANC
Postbus 177
2600 MH Delft
tel.: 088 - 335 8536
e-mail: PIANC Nederland

PIANC: the world association for waterborne transport infrastructure


Zo luidt de naam en is de ambitie van deze internationale organisatie. Het staat voor Permanent International Association of Navigation Congresses.

PIANC, opgericht in 1885, werkt vanouds vanuit nationale secties.

U bevindt zich momenteel op de website van de Nederlandse sectie van PIANC
De internationale website van PIANC is hier te vinden

Werkgroeprapporten
Inmiddels ontplooit PIANC veel meer activiteiten dan alleen het organiseren van congressen.
De publicaties van wetenschappelijke rapporten is een kerntaak van PIANC. De rapporten worden uitgegeven vanuit het overkoepelende, mondiale orgaan (HQ, te Brussel).
In werkgroepen worden deze rapporten voorbereid.Vanuit elke nationale afdeling kunnen de deelnemers zich inschrijven voor deelname aan de werkgroep. Zodoende maakt PIANC optimaal gebruik van haar wereldwijde netwerk.
Deze rapporten handelen sinds de oprichting
bezig van PIANC over het ontwerp, aanleg en in standhouding van vaarwegen en havens, met oevers en kusten, met baggeren en milieuproblematiek, met zeevaart, binnenvaart en recreatievaart.

Als non-profit en niet politiek gebonden organisatie vormt PIANC een platform voor kennisuitwisseling op het gebied van scheepvaart, havens en vaarwegen, waar experts van over de hele wereld zich inzetten voor betrouwbare, kosteneffectieve en duurzame oplossingen voor waterborne transport infrastructure.

Lidmaatschap
De Nederlandse leden van PIANC zijn lid via de Nederlanse sectie en hiermee ook van PIANC mondiaal. De meeste leden van PIANC-NL zijn werkzaam bij een organisatie of bedrijf dat op haar beurt een Organisatie-lidmaatschap van PIANC-NL heeft. PIANC kan hierdoor putten uit een zeer breed netwerk aan professionals versprijd over de rijke en verrijkende Nederlandse water en transport wereld. 

Klik hier als u lid wilt worden van PIANC


 Organisatie

PIANC is als volgt georganiseerd. Aan de top van de hierarchie staat de Annual General Assembly (AGA), samengesteld uit de besturen van de nationale afdelingen. De AGA heeft de bevoegdheid over alle strategische zaken te beslissen. De AGA vergadert in de maand mei van elk jaar.

De Council heeft de supervisie over het dagelijks bestuur en bereidt de beslissingen van de AGA voor. Nederland is qualitate qua in de Council vertegenwoordigd door zijn voorzitter dr ir. André van Lammeren. De Council vergadert eens per jaar, meestal in het najaar.

Het Executive Committee (ExCom) vormt het dagelijks bestuur. Het bestaat uit de president, de secretaris-generaal en vier vice-presidenten. De vice-presidenten worden voor vier jaar gekozen, elk jaar wordt dus een van hen vervangen. Een van de vier vice-presidenten is de Nederlandse ir. Milou Wolters.

Onder de bestuurlijke top opereren zes permanente en enkele ad-hoc commissies. Een voorbeeld van en ad-hoc commissie is de lokale organisatie van het congres. Daarnaast zijn er zes permanente commissies en wel de volgende.

  • Inland Navigation Commission (InCom): houdt zich bezig met inland, wat meer is dan binnenvaart alleen
  • Maritime Navigation Commission (MarCom): is op de zee en zeevaart gericht
  • Recreational Navigation Commission (RecCom) richt zich op recreatievaart binnenlands en op zee
  • International Co-operation Commission (CoCom): organiseert onder meer seminars, die speciaal bedoeld zijn voor technici uit ontwikkelingslanden
  • Environmental Commission (EnviCom): bestrijkt het terrein van milieu en duurzame ontwikkeling
  • Finance Commission (FinCom): ziet toe op de financiele huishouding van PIANC, doet voorstellen over begroting op en contributie
  • Promotion Commission (ProCom): doet aanbevelingen over een betere marketing en het publicatiebeleid van PIANC
  • Young Professionals Commission (YP-Com): is ingesteld om de activiteiten en producten van PIANC af te stemmen op de behoeften van de jonge leden

PIANC is georganiseerd in landelijke afdelingen. Als u een overzicht wilt van de huidige nationale secties kunt u dat doen via het secretariaat van PIANC


Publicaties

De publicaties van PIANC zijn met ingang van 2011 digitaal. PIANC-leden kunnen ze afladen van het members-only gedeelte van de website www.pianc.org. Hierbij hebt U een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Bent u niet (meer) in bezit van de gebruikersnaam of het wachtwoord, vraag deze dan (opnieuw) aan bij het secretariaat van PIANC Nederland.

Het elektronisch woordenboek van PIANC is gratis te raadplegen op: www.waterdictionary.info 

 

Nieuws

PIANC webinars

Dit najaar zullen er 3 digitale PIANC-lezingensessies worden gehouden. Nu fysieke meetings even niet mogelijk zijn, is dat naar ons idee een mooie manier om elkaar toch bij te kunnen praten over lopende ontwikkelingen en interessante projecten. De drie sessies hebben elk een hoofdthema en bestaan uit 3 presentaties per sessie (zie lees meer, tijdstip: 16:00 – 17:30). Deelname is gratis, als u interesse heeft kunt u mailen naar sec-pianc@deltares.nl en krijgt u de uitnodiging per mail gestuurd.
nieuwsPicture