Contact

Secretariaat Nederlandse
Afdeling PIANC
Postbus 177
2600 MH Delft
tel.: 088 - 335 8536
e-mail: PIANC Nederland

Jong PIANC


PIANC heeft een Young Professionals Commission in het leven geroepen. Ook in Nederland is een Young Professionals afdeling actief: Jong PIANC NL. Jong PIANC neemt deel aan het internationale Young Professional netwerk van PIANC door een vertegenwoordiging in de Young Professionals Commission.

De activiteiten van Jong PIANC vallen onder paraplu van de Nederlandse Afdeling van PIANC. Het is een initiatief dat gedragen wordt door een groep enthousiaste Young Professionals. Bij de activiteiten van Jong PIANC moet je denken aan excursies, lezingen, discussies en informele bijeenkomsten. Als je nieuwsgierig bent naar Jong PIANC, neem dan contact op met het Jong PIANC bestuur

Even voorstellen: Ilse van den Bosch, voorzitter Jong Pianc 

Mijn naam is Ilse van den Bosch. Sinds januari 2016 heb ik het stokje overgenomen van Thijs de Boer als voorzitter van Jong PIANC. Een mooie uitdaging om het goede werk van Thijs over te nemen en met net zoveel enthousiasme voort te zetten! Ik heb in december 2010 mijn studie waterbouwkunde in Delft afgerond. Hierna ben ik eerst gaan werken bij BAM Infraconsult (DMC), als kustwaterbouwkundig ingenieur. Na een tweetal jaar heb ik besloten de overstap te maken naar Shell, waar ik nog steeds met veel plezier werk. Onlangs ben ik begonnen bij de Shell raffinaderij in Pernis, waar ik me onder andere bezig houd met het beheer en onderhoud van de steigers.

Al tijdens mijn studie ontdekte ik hoe leuk en belangrijk het is om je te verbreden en te verdiepen naast je dagelijkse bezigheden. Ook tijdens mijn werkzame leven ben ik dit blijven doen. Als Jong PIANC bieden wij de Young Professionals op ons vakgebied het perfecte podium om je netwerk te verbreden en te zien wat er speelt in de sector. Dit doen we door meerdere activiteiten per jaar te organiseren; het bezoeken van projecten, het discussiëren over relevante onderwerpen tijdens bijvoorbeeld de jaarlijkse werkgroepavond en bruggen te slaan met gecombineerde events met andere Young Professional organisaties in aanverwante sectoren of landen (zoals jong Ports, jong CEDA, en YP uit andere landen).

Dus als je een keer mee wilt met een van onze activiteiten en wilt weten wat deze inhouden, neem dan contact op met mij of een van de bovenstaande bestuursleden.


Lid worden van Jong PIANC

PIANC kent drie categorien leden: studenten, individuele personen en bedrijven. De leden ontvangen gratis alle PIANC-publicaties en zijn gerechtigd deel te nemen aan alle PIANC-activiteiten, inclusief ledenavonden, werkgroepen en het vierjaarlijkse internationale congres. Je kunt je als lid aanmelden via deze website.

Ben je individueel lid en jonger dan 40 jaar, dan kom je automatisch op de Jong PIANC ledenlijst. Is je werkgever lid van PIANC en wil je ook rechtstreeks de uitnodigingen van de Jong PIANC activiteiten ontvangen? Meld je dan aan bij een van de hierboven genoemde Jong PIANC bestuursleden.


LinkedIn
Jong PIANC heeft de beschikking over een groep op de netwerksite LinkedIn (www.linkedin.com). Deze groep geeft de mogelijkheid om laagdrempelig contacten te onderhouden en om on-line over up-to-date contactgegevens van medeleden te beschikken.

Via deze site zijn enkel de gegevens te bezichtigen van diegenen, die een profiel hebben op LinkedIn en zich aangemeld hebben voor de groep jong PIANC.


Young Professionals Commission

Internationaal zijn de Young Professionals van PIANC georganiseerd in de YP-Com.
Deze speciale commissie voor Young Professionals heeft de volgende kenmerken:

-  de Young Professionals Commission (YP-Com) behartigt alle zaken die de jonge leden aangaan
-  ieder land kan een lid benoemen in YP-Com
-  de voorzitter van YP-Com is lid van de Executive Commission van PIANC
-  in elke technische commissie van PIANC kan een YP zitting hebben
-  YP's zijn ten hoogste 40 jaar en worden voor 3 jaar benoemd met de optie van eenmaal herbenoeming
-  YP-Com vergadert tenminste eenmaal per jaar

YP-Com
YP-Com in Londen