Contact

Secretariaat Nederlandse
Afdeling PIANC
Postbus 177
2600 MH Delft
tel.: 088 - 335 8536
e-mail: PIANC Nederland

Gebruikersnaam en wachtwoord

PIANC heeft besloten op digitale publicatie van nieuwsbrieven, Magazine en werkgroeprapporten over te gaan. De druk- en vooral de verzendkosten liepen dermate op, dat de financiën van de associatie ervan in het ongerede dreigden te raken. Deze beslissing leidt tot een flinke besparing, die ruim baan geeft voor de verdere professionalisering van het secretariaat in Brussel. Als eerste digitale publicatie is het Magazine On Course no. 142 verschenen. In de opmaak van het papieren magazine, maar dan als PDF-bestand. Het is te vinden op het members-only gedeelte van de website www.pianc.org. U kunt op dat gedeelte van de website komen met als gebruikersnaam uw e-mailadres en als wachtwoord hetzelfde wachtwoord dat eerder door het Hoofdkantoor toegekend is.

Wachtwoord

Bent U gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten, stuur dan een berichtje naar het Nederlandse secretariaat en U krijgt zo spoedig mogelijk uw gebruikersnaam en wachtwoord toegezonden. Voor niet-leden zijn alleen inhoudsopgaven of samenvattingen van de e-publicaties te lezen op het open gedeelte van de website. Willen niet-leden het gehele rapport inzien, dan zit er niets anders op dan het tegen betaling een toegangscode te bestellen of, en dat is al snel voordeliger, lid van PIANC te worden.

PIANC hoopt op deze wijze een betere bekendheid van zijn publicaties en een grotere naamsbekendheid te bereiken. De eerste tekenen zijn bemoedigend. De verkoop van digitale publicaties is inmiddels even groot als die van gedrukte rapporten.