Contact

Secretariaat Nederlandse
Afdeling PIANC
Postbus 177
2600 MH Delft
tel.: 088 - 335 8536
e-mail: PIANC Nederland

Overlijden Hugo Velsink

Op 10 december 2019 overleed Hugo Velsink, Erelid van PIANC, op de leeftijd van 89 jaar. Hij was lange tijd zeer actief in PIANC, vooral in de Permanent Commission on Developing Countries (PCDC), de voorloper van CoCom. Als lid van deze commissie was hij mede-organisator van het 2de PCDC Seminar in Surabaya in 1996. En hij was voorzitter van PCDC van 1996 tot 2001. Maar de meeste (oudere) Nederlandse PIANC leden zullen hem kennen van de colleges Havens en Scheepvaartwegen in Delft, waar hij in deeltijd de leerstoel bekleedde van 1978 tot aan zijn pensionering in 1995.

Een overzicht van zijn loopbaan kunt u vinden in de december Newsletter van PIANC. Hier wil ik wat meer ingaan op de betekenis die hij heeft gehad als haveningenieur. Zoals Johannis de Rijke nog steeds geëerd wordt in Japan in verband met de aanleg van havens in de 19e eeuw, zo is Hugo Velsink bekend in Iran als de ontwerper van de eerste grote commerciële haven in het land, bij Bandar Abbas. In het kader van dat project woonde hij ook enkele jaren in Iran, eerst in Teheran en tijdens de uitvoering in Bandar Abbas. Het waren ook de mooiste jaren van zijn leven, zo vertelde hij me. Terug in Nederland combineerde hij advieswerk (via Velsink Port Consult) met zijn werk aan de TU-Delft, waar hij het vak Havens sterk verbreedde met nautische, economische en logistieke aspecten. Dit laatste vond zijn weerslag in het collegedictaat Ports and Terminals, dat ik na hem verder mocht uitbreiden en actualiseren en dat sinds 2012 als handboek onder ons beider naam toegankelijk is gemaakt voor een groter publiek.

Hugo Velsink was gereserveerd in de omgang, maar als je hem beter leerde kennen ontdekte je een levensgenieter met een groot gevoel voor humor. Hij bleef, ook na zijn pensionering, geïnteresseerd in verre landen en maakte samen met zijn vrouw elk jaar een grote reis. Hij vond zelf dat hij een goed leven had gehad en veel gedaan had en adviseerde ons om op hem te proosten als hij er niet meer was. Dat doen we dus ook maar.

Han Ligteringen