Contact

Secretariaat Nederlandse
Afdeling PIANC
Postbus 177
2600 MH Delft
tel.: 088 - 335 8536
e-mail: PIANC Nederland

Sfeerimpressie PIANC event

Op 2 november was er een Pianc symposium. In de spotlights stonden drie grote uitdagingen waar we in ons werk met havens en vaarwegen mee te maken krijgen: circulaire economie, klimaatverandering, smart shipping. Met als rode draad de vraag hoe we als sector moeten inspelen op deze ontwikkelingen. En welk onderzoek de komende jaren dan nodig is.

Na de aftrap door de kersverse Pianc Nederland Voorzitter, Herma de Wilde (Rijkswaterstaat), werden in de key notes de hoofdonderwerpen belicht:

  Circulaire economie, door Jacqueline Cramer
  Havens en scheepvaart in een toekomstig klimaat, door Peter Kuipers Munneke
  Smart Shipping, binnenvaart 3.0, door Henk van Laar


Key-Note

Nadat de hoofdlijnen in de key notes aan bod waren gekomen, was er de gelegenheid om in een aantal ‘break out sessies’ wat onderwerpen te verdiepen.

  Smart Ports - Jill Slinger (TUDelft), Wiebe de Boer (Deltares)
  Autonoom varen - Johan de Jong (MARIN)
  Publieke meerwaarde Natte kunstwerken - Geert Roovers (Antea)
  Vitale en Duurzame assets - Gilbert Westdorp (Rijkswaterstaat)

Aan de hand van stellingen werd een levendige discussie gevoerd. Duidelijk is in ieder geval dat we de komende jaren nog genoeg uitdagingen hebben en dat samenwerking onontbeerlijk is om die aan te kunnen pakken.

Tussen de bedrijven door was er tijd om kennis te maken met een aantal projecten en bedrijven op de ‘kennismarkt’. Ruimte dus ook om te zien wie waar mee bezig is en misschien ook wel om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. Het was duidelijk uit de Wordclouds van de dag dat hier behoefte aan is! Voor een sfeerimpressie zijn hier de foto's te vinden

Bij de afsluitende borrel is Han Ligteringen in het zonnetje gezet: Han is door Pianc internationaal benoemd tot erelid. Dat is een grote eer, die Han absoluut verdiend heeft. Met name zijn inzet om mensen te motiveren en te ondersteunen, niet alleen in Nederland, maar ook in Argentinië, Zuid-Afrika, Singapore, en elders in de wereld, is een grote kracht. Han, ontzettend bedankt dat je je zo hebt ingezet voor Pianc!

HanLigteringen