Contact

Secretariaat Nederlandse
Afdeling PIANC
Postbus 177
2600 MH Delft
tel.: 088 - 335 8536
e-mail: PIANC Nederland

PIANC Nederland


PIANC is georganiseerd in landelijke afdelingen. De Nederlandse Afdeling is gestructureerd in de vorm van een stichting. Het bestuur bestaat uit de onderstaande personen en is zo gekozen, dat alle geledingen uit overheid, onderwijs, wetenschap, consultancy en aannemerij vertegenwoordigd zijn: 

       H. de Wilde - Rijkswaterstaat, voorzitter
       M. Wolters - Rijkswaterstaat, vice-voorzitter
-        J. Boon - Deltares, Secretaris/Penningmeester

-        M. de Graaf - Riijkswaterstaat, Voorzitter Jong PIANC NL
-        E. van der Wal - Havenbedrijf Rotterdam NV 
-        K. Tachi - Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart
-        M. van Koningsveld - Technische Universiteit Delft
-        N. Borgers - Smals Dredging, namens de Waterbouwers
-        M. de Jong - Deltares
-        H. Pals - Royal Haskoning DHV
-        L. Pater - de Groot - Nederlandse Vereniging Binnenhavens
-        G. Hamoen - Witteveen+Bos
-        H. van Ammerlaan - MARIN
-        A. Verweij - Sweco
-        R. van der Wijk, MSc - Deltares, Assistentie Secretariaat PIANC NL

De internationale organisatie van PIANC kent negen permanente commissies. Daarin is Nederland vertegenwoordigd door de volgende personen:

-        MarCom: E. van der Wal - Havenbedrijf Rotterdam NV
-        MarCom: A. van der Weck - Boskalis
-        RecCom: M. de Jong - RHDHV
-        RecCom (YP): ir. G. de Boer - RHDHV
-        CoCom: H. Pals - RHDHV
-        EnviCom: D. Rijks - Boskalis
-        InCom: O. Koedijk - Rijkswaterstaat
-        FinCom: J. Boon - Deltares
-        FinCom (YP): R. van der Wijk, MSc - Deltares
-        YP-Com: Daan Jumelet - DEME group
-        YP-Com: I. Doets- Boskalis
-        YP-Com: E. Vrolijk - RHDHV


De Nederlandse Afdeling is ondergebracht in de Stichting PIANC Nederland, die op 26 november 1992 is opgericht en onder nummer S40133338 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. De goede gang van zaken is verzekerd door middel van statuten en een huishoudelijk reglement. Leden kunnen een fotokopie of PDF bij het secretariaat aanvragen. De tekst van het huishoudelijk reglement van de stichting is hier te vinden.

Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis van PIANC en de Nederlandse Sectie.

U kunt ons secretariaat bereiken op: PIANC Nederland.

Twitter

   PIANC Nederland zit ook op Twitter: @SecPianc. 
   Klik op het icoontje om op direct op PIANC te komen.

PIANC Nederland is ook actief op Linkedin.

LinkedIn