Contact

Secretariaat Nederlandse
Afdeling PIANC
Postbus 177
2600 MH Delft
tel.: 088 - 335 8536
e-mail: PIANC Nederland

Werkgroepen

Gang van zaken voor werkgroepen PIANC

Het secretariaat krijgt vanuit PIANC Internationaal het verzoek om kandidaten af te vaardigen voor een commissiewerkgroep. Dit verzoek wordt per mail aan de leden kenbaar gemaakt. PIANC NL kan voor elke werkgroep een Professional en een Young Professional (jonger dan veertig) voordragen. De kandidaten dienen interesse voor deelname aan deze werkgroepen voor de gestelde deadline kenbaar te maken door een email met Engelstalig CV en motivatiebrief te sturen naar PIANC Nederland.

Deelnemers aan werkgroepen kunnen geen tijd of kosten declareren bij PIANC.