PIANC Nederland (PIANC-NL) organiseert elk jaar meerdere bijeenkomsten en evenementen.

Doorgaans wordt er minstens elk half jaar een ledenmiddag/ledenavond gehouden. Tijdens die bijeenkomsten worden lezingen gegeven over advies- en onderzoeksprojecten, Pianc-werkgroeprapporten en projecten in uitvoering. De bijeenkomsten vinden plaats bij één van de bij PIANC Nederland aangesloten organisaties en worden veelal gecombineerd met een borrel en eventueel een eenvoudige daghap om informeel te netwerken voorafgaand aan of na de lezingen

Het gastheerschap van een bijeenkomst geeft de mogelijkheid om de eigen organisatie in de schijnwerper te zetten, bijvoorbeeld door middel van een presentatie. Aanmeldingen bij het secretariaat van PIANC-NL om een ledenmiddag/ledenavond namens een bedrijf te hosten zijn welkom.

Ook streeft PIANC-NL ernaar om minstens één keer per drie jaar een groter seminar te organiseren. Dit is veelal in de vorm van een middagsymposium. Aan de hand van een hoofdthema worden meerdere projecten en initiatieven gepresenteerd. Doorgaans zijn er ook parallelle deelsessies. In deze sessies wordt het publiek interactief gevraagd bij te dragen en input te leveren. Dergelijke seminars zijn open voor alle geïnteresseerden en ook niet-leden kunnen deelnemen om zo mee te maken wat PIANC-Nederland is en doet.

In 2020/2021 zijn er meerdere webinars georganiseerd door PIANC-Nederland. Ook in de komende jaren willen wij dergelijke online meetings blijven organiseren, als een laagdrempelig  evenement in aanvulling op fysieke bijeenkomsten.

Jong PIANC organiseert evenementen gericht op jong professionals. Dit wordt bij tijd en wijle in samenwerking met andere organisaties (bijvoorbeeld KIVI) gedaan. Voorbeelden van deze evenementen zijn excursies naar de Blankenburgverbindign, sluis IJmuiden en de sluis van Terneuzen in combinatie met lezingen.

Suggesties voor onderwerpen voor individuele lezingen en voor symposium- en webinar-thema’s zijn van harte welkom. De op dit moment geplande bijeenkomsten en evenementen staan in de agenda.

Vooruitlopend op een bijeenkomst wordt door het secretariaat van PIANC-NL een uitnodiging verstuurd aan de PIANC-NL verzendlijst met meer informatie over dag/tijd, locatie en aanmeldprocedure. Indien je PIANC-lid bent, bijvoorbeeld via je organisatie, kun je je aanmelden voor de PIANC-NL verzendlijst via de onderstaande link.