Organisatie

PIANC Nederland is een stichting met een bestuur. Het bestuur bevat een doorsnede van de PIANC leden. Hieronder zijn de bestuursleden te vinden. Later volgt er een organogram op de website van PIANC en PIANC Nederland.

 • I. Absil - Rijkswaterstaat (voorzitter)
 • M. Wolters - Rijkswaterstaat (first delegate)
 • R. van der Wijk - Secretaris
 • M. de Graaf - Rijkswaterstaat (jong PIANC)
 • J. Bos - Havenbedrijf Rotterdam
 • G. Snoeij - Koninklijke Binnenvaart Nederland
 • M. van Koningsveld - TU Delft
 • M. de Jong - Deltares
 • H. Pals - RoyalHaskoningDHV
 • M. Fousert - Witteveen+Bos
 • A. Frens - Sweco
 • H. Ammerlaan - MARIN
 • N. Borgers - Vereniging van Waterbouwers

Netwerk PIANC Nederland

PIANC Nederland heeft meer dan 600 leden. Hieronder wordt later een overzicht toegevoegd van de aangesloten bedrijven bij PIANC Nederland. 

Zusterorganisaties PIANC

PIANC heeft meerdere zusterorganisaties Een overzicht is hier te vinden. Binnen Nederland onderhoudt PIANC nauwe banden met CEDA en KIVI, onder andere via gezamenlijke evenementen.

Awards

PIANC internationaal looft periodiek viert verschillende soorten prijzen uit: de PIANC De Paepe Willems Award voor jonge leden, YP-award tijdens het Congress, de Working With Nature Award voor het milieuvriendelijk 

 

werken en de Jack Nichol Award voor een uitmuntend ontwerp van jachthavens. Zie hier voor details van deze vier PIANC Awards en voor nomineren van kanshebbers.