Pianc Nederland behandelt uw contactgegevens vertrouwelijk, volgens de afspraken zoals die gelden in de AVG.

Inschrijving verzendlijst
Meldt u zich aan voor de verzendlijst van PIANC NL? Dan gebruiken wij het door u opgegeven e-mailadres uitsluitend om informatie rondom PIANC zaken te sturen. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als u ons hiervoor toestemming geeft. U kunt zich op ieder moment afmelden door een mail te sturen naar sec-pianc@deltares.nl, uw emailadres wordt dan van de verzendlijst verwijderd.

Inschrijving evenement
Meldt u zich aan voor een bijeenkomst of evenement van PIANC NL? Dan gebruiken wij de door u opgegeven gegevens (uw naam, organisatie, functie (optioneel) en emailadres) uitsluitend om u te registreren voor dit evenement en om vooraf een beeld te vormen van het type deelnemers dat zich heeft aangemeld. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als u ons hiervoor toestemming geeft. Na afloop van het evenement worden uw gegevens twaalf maanden bewaard om indien nodig naar aanleiding van het evenement correspondentie te kunnen voeren. Na afloop van deze twaalf maanden worden uw gegevens verwijderd uit de voor het evenement aangelegde registratie.

Afnemen/downloaden van betaalde producten of diensten
Wij verwerken de gevraagde gegevens (uw naam, organisatie (optioneel), adres en woonplaats (optioneel), factuuradres en – woonplaats (optioneel), emailadres, en bestelgegevens) om u de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren en om – op uw verzoek – adequate ondersteuning te kunnen leveren. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als u ons hiervoor toestemming geeft. Wij bewaren de verzamelde gegevens gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar die geldt voor onze verkoopadministratie (dit is de fiscale bewaarplicht). Na afloop van deze 7 jaar worden de gegevens verwijderd.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, over de verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen, of als u uw gegevens wenst in te zien, aan te passen of te verwijderen, neem dan contact met ons op via:

Stichting PIANC Nederland
Postbus 177
2600 MH Delft
tel: +31 (0)88 335 8536 (8.00 – 17.30 uur bereikbaar)
email: sec-pianc@deltares.nl

Privacy verklaring Stichting PIANC Nederland
Als u persoonsgegevens aan PIANC verstrekt, dan worden deze verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. PIANC Nederland gebruikt verzamelde persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard voor zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. PIANC zal uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, behalve nadat dit specifiek aan u is voorgelegd en u daarmee heeft ingestemd bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, of in het geval van een wettelijke verplichting. Zie voor nadere details de onderstaande specificatie.

Als u wilt inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken, kunt u dat per mail bij ons opvragen. Mocht het zo zijn dat bepaalde persoonsgegevens niet correct zijn, dan zullen we deze op uw verzoek voor u corrigeren. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw gegevens te verwijderen. Als u eerder toestemming heeft gegeven kunt u uw toestemming ook te allen tijde weer intrekken.

Als u een klacht heeft bijvoorbeeld over de manier waarop PIANC uw persoonsgegevens verwerkt, of als u een bezwaar heeft naar aanleiding van de afhandeling van uw verzoek tot inzage, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt via de onderstaande gegevens contact met ons opnemen. Tevens kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.