Wat zijn werkgroepen?

Procedure voor deelname aan werkgroepen:
Het secretariaat van PIANC-NL ontvangt de uitvragen voor het opzetten van nieuwe werkgroepen (WG’s) van PIANC Head Quarters (PIANC-HQ) in Brussel. Het secretariaat van PIANC-NL (het secretariaat) communiceert vervolgens de uitvragen met onze Nederlandse leden, in combinatie met het verzoek de uitvraag te delen met collega’s of anderen in hun netwerk met relevante expertise.

Geïnteresseerden worden gevraagd zich te nomineren/aan te melden als Nederlands WG-lid bij PIANC Nederland. Dit gebeurt door middel van het aanleveren van een Engelstalige motivatiebrief en CV aan het secretariaat. Vervolgens wordt 1 regulier lid en 1 YP (young-professional, <40 jaar) geselecteerd uit de nationale aanmeldingen om deel te nemen in de WG. In geval van meerdere geschikte kandidaten per positie vindt de selectie plaats na consulteren van het PIANC-NL bestuur. Het secretariaat geeft de namen van de uiteindelijk geselecteerde Nederlandse leden door aan PIANC-HQ. Die WG-leden zijn daarmee de vertegenwoordigers in de werkgroep van PIANC-NL. Naast de reguliere aanmeldingen uit de schillende landen kunnen ook Platinum PIANC-leden (organisaties) werkgroepleden aanmelden. Dit zijn dan additionele leden, naast de geselecteerde leden via bovenstaand proces.

Enige tijd daarna gaat de WG van start. PIANC-HQ selecteert na ontvangst van de aanmeldingen uit alle landen de voorzitter uit de groep van WG-leden. De voorzitter stuurt vervolgens de  WG aan en wordt gevraagd een kick-off meeting in te plannen om de werkzaamheden van de groep op te gaan starten. Doorgaans is de kick-off meeting in Brussel. De locatie van de verdere meetings wordt in de werkgroep vastgesteld en zal afhangen van de locaties van de WG-leden. Het hosten van een PIANC werkgroep-meeting is een mooie kans om je eigen organisatie in de schijnwerper te zetten. Het eindproduct van een WG is een guideline/rapportage, onder de koepel van PIANC. In het document staan de namen en organisaties van de bijdragende WG-leden als auteursteam genoemd.

Gedurende de uitvoering van de werkgroep zijn leden van het PIANC-NL bestuur beschikbaar als eerste aanspreekpunt voor WG-leden. In 2022 zijn dat Martijn de Jong (Deltares). Zij zijn beschikbaar voor praktische vragen en als contactpersonen voor het informeren van het PIANC-NL bestuur over de voortgang van de werkgroepen. Ook in geval van een potentiële belemmering bij een werkgroep kunnen zij meedenken om die op te lossen.

Aan het eind van de looptijd van een werkgroep worden de Nederlandse leden gevraagd om de uitkomsten van hun werkgroep te presenteren aan het Nederlandse PIANC-netwerk. Veelal is dat op een ledenavond, maar het kan ook tijdens een Nederlands PIANC-seminar. Ook tussentijdse presentaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld voor het ophalen van informatie vanuit het PIANC-NL netwerk.

Veelal worden onderwerpen centraal door PIANC-HQ voorgesteld. Echter, vanuit PIANC-NL kunnen wij ook onderwerpen voorstellen aan PIANC-HQ om in een werkgroep nader uit te laten werken. Het secretariaat ontvangt graag voorstellen van onderwerpen uit ons vakgebied waar nog te weinig kennis en informatie over beschikbaar is en waar een PIANC-werkgroep een uitwerking in de vorm van een guideline/rapportage zou kunnen maken. Dat kunnen onderwerpen zijn direct uit de Nederlandse context – met als voorwaarde dat die onderwerpen internationale relevantie moeten hebben – maar ook onderwerpen welke nuttig zijn voor buitenlandse situaties en projecten. Suggesties voor potentiële werkgroep-onderwerpen zal het PIANC-NL-bestuur, na beoordeling, doorzetten aan PIANC HQ.